Ενοικίαση χώρου για εκδηλώσεις

Ο χώρος μας διατίθεται προς ενοικίαση συγκεκριμένες μέρες και ώρες για να πραγματοποιήσετε την εκδήλωσή σας (παρουσίαση παραμυθιού, αφήγηση, παιδική εκδήλωση, παράσταση, κ.λπ.).

Επίσης, διατίθεται προς ενοικίαση σε πολιτιστικές ομάδες, ομάδες καλλιτεχνικές, ανθρώπους που θέλουν να πραγματοποιήσουν σεμινάρια, εργαστήρια, κ.λπ.

Άνετος και όμορφος χώρος στη δίαθεσή σας :)