Προγράμματα για σχολεία

Τα σχολικά προγράμματα και οι εκδηλώσεις διαμορφώνονται πάντα σε συνεννόηση με το εκάστοτε εκπαιδευτήριο και προσαρμόζονται ανά περίπτωση.

Ανάλογα με την περίοδο, τις προτιμήσεις, τον αριθμό και την ηλικία των παιδιών, διαμορφώνουμε σε συνεργασία με εσάς ένα μοναδικό πρόγραμμα!!